Bạn có thể gặp trực tiếp nhà thiết kế -> Để được tư vấn tùy chỉnh thiết kế tốt nhất -> Sau đó Mua Logo độc quyền với giá rẻ nhất thị trường cao cấp -> Liên hệ trực tiếp qua FB họa sĩ: @Azdraw