Logo Nam Tính Thể Hiện Sự Mạnh Mẽ, Đẳng Cấp, Bản Lĩnh Vững Vàng