Logo Hình Học, Đơn Giản Nhưng Gây Ấn Tượng Thị Giác